WordPress Blog

WordPress tutorial uvod

Dobro došli i hvala vam na interesovanju koje ste pokazali za ovaj kurs! Poglavlja koja slede namenjena su svima onima koji žele da nauče osnove WordPress-a. Ceo tutorial je tematski organizovan…

Šta je wordpress?

WordPress je jedan od najpopularnijih CMS sajtova, i na osnovu podataka objavljenih krajem marta 2017. godine, koristi se za više od 25% svih sajtova. Razlog za ovo delimično leži u…

WordPress Plugin-ovi (dodaci)

U najvećem broju slučajeva, funkcionalnost koju nude WordPress instalacija i određena tema nije dovoljna da ispuni sve standarde modernog web dizajna. Svesni te činjenice, kreatori…

SEO Blog

It's only fair to share...Share on Facebook13Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone